Vaste terugleveringskosten en afbouw salderingsregeling

Hoe zit het nou?

Vaste terugleveringskosten en afbouw salderingsregeling

Vaste terugleveringskosten en afbouw salderingsregeling

Er is de laatste tijd veel onzekerheid in het nieuws rondom zonnepanelen. De vraag rijst of zonnepanelen nog wel rendabel zijn, hoe het zit het met de afbouw van de salderingsregeling en of je straks moet betalen voor de stroom die je teruglevert? Wij hebben het voor je uitgezocht, voor als je zonnepanelen hebt of ze overweegt te kopen.

Eerst is het belangrijk om een aantal begrippen toe te lichten:

Vaste terugleveringskosten

Terugleveren is het teruggeven van niet gebruikte stroom aan het net. Dus de stroom die je opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen en niet direct verbruikt met de apparaten in en rondom je huis. Belangrijk is hierbij de periode waarover je meet. Met de “oude draaimeters” werd er 1 keer per jaar gemeten. Namelijk als je de meterstand doorgaf aan de beheerder. Wanneer er meer wordt verbruikt dan opgewekt, is er geen sprake van teruglevering. Als je meer opwekt dan je verbruikt noem je dat terugleveren.

Met de komst van de ‘Slimme meter’ is het mogelijk om opbrengst en verbruik per 15 minuten te meten. Hoe korter je meet, hoe groter de kans dat je op die dag teruglevert. De stroom wordt immers tegen elkaar weggestreept.

Vandebron (en inmiddels meerdere energieaanbieders) heeft onlangs aangekondigd om zonnepaneeleigenaren terugleveringskosten in rekening te brengen. Dit houdt in dat klanten met zonnepanelen geld moeten gaan betalen als ze stroom terugleveren aan het net. De hoogte van deze terugleveringskosten is afhankelijk van het aantal kWh dat iemand teruglevert. Huishoudens die veel opwekken gaan dus een hogere vergoeding betalen dan huishoudens die weinig opwekken.

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen en aankondiging vaste terugleveringskosten

Salderingsregeling

Salderen is de regeling dat je jouw opgewekte stroom mag ‘wegstrepen’ tegen je energieverbruik. Wat je teruglevert in de zomer mag je dus aftrekken van het verbruik in de winter. Feitelijk is dit dus hetzelfde als jaarlijks je meterstand opnemen. Salderen is gunstig op 2 manieren:

 1. Je krijgt bij wat je ‘wegstreept’ ook de energiebelasting en BTW terug (25 ct bij Vandebron) – terwijl je bij terugleveren alleen de kale stroomprijs krijgt (7 ct bij Vandebron)
 2. De stroomprijs is vaak veel lager als er veel zon is – want dan produceren veel huizen stroom. 

Zonder salderen krijg je dus een lagere prijs voor de stroom die je teruglevert aan het net.

Voorbeeld:

Zo kun je bij Vandebron 1.000 kWh opwekken tussen april en november waar je € 70,- voor krijgt (1.000*7 ct = € 70) terwijl je voor de 1.000 kWh die je van het net gebruikt tussen november en april € 320,- moet betalen (1.000*0,32 = € 320, bij een gemiddelde kWh-prijs van € 0,32). Je betaalt in dat geval dus eigenlijk € 250 om je stroom in tijd te verschuiven.

Afbouw salderingsregeling

Komende jaren wordt de salderingsregeling afgebouwd. De afbouw zal naar verwachting per 1 januari 2025 beginnen. Stapsgewijs kun je steeds een kleiner percentage van de opgewekte stroom salderen met jouw verbruik. De afbouw salderingsregeling ziet er als volgt uit:

 • 2024: 100%
 • 2025: 64%
 • 2026: 64%
 • 2027: 55%
 • 2028: 46%
 • 2029: 37%
 • 2030: 28%
 • 2031: 0%

Zonnepanelen blijven de goedkoopste vorm van consumentenstroom

Door bovenstaande maatregelen zal de terugverdientijd van zonnepanelen iets langer worden. Na volledige afschaffing van salderingsregeling stijgt de terugverdientijd van zonnepanelen van ongeveer 4 jaar naar 6 jaar. Dit terwijl zonnepanelen ruim 20 jaar meegaan. Laat je hierdoor dus niet weerhouden om aan de slag te gaan met zonnepanelen.

Sowieso benadelen beide regelingen niet de opgewekte stroom die je zelf weer verbruikt. Zelf opgewekte stroom die je direct verbruikt binnen je huis blijft het meest voordelig. Wij zien dat consumenten juist nu beginnen met een paar zonnepanelen om hun energierekening direct te verlagen.

De 3 belangrijkste conclusies uit ons onderzoek:

 1. Nu is het beste moment om zonnepanelen te kopen. Je kunt dan nog het langst gebruik maken van de salderingsregeling. Interessant dat we juist het omgekeerde horen op dit moment, mensen kopen minder zonnepanelen installaties. Zoals bijvoorbeeld ook uit dit artikel blijkt.
 2. Gebruik je apparaten als de zon schijnt, dan gebruik je meteen je eigen opgewekte stroom in plaats van dat je dure stroom van het net koopt.
 3. Drie zonnepanelen zijn altijd een goed idee. Je huis verbruikt altijd stroom, denk bijvoorbeeld aan je wifi of je koelkast. Met drie zonnepanelen los je als het ware al het sluipverbruik op.

 • Direct uit de doos. Binnen enkele minuten zelf geplaatst. 

 • Start met één. Breidt uit wanneer jij wil.

 • Makkelijk verhuisbaar. Neem mee naar je volgende woning.